محل تبلیغات شما
حال مردم دنیا خیلی خوب نیست نه تنها بخاطر ویروس کرونا ، بلکه از این حالش بد است که دارد خودش را در دنیایی می بیند که دیگر نگاههای انسانی فراگیر در او کمتر دیده می شود. دنیایی که هر چه در آن جلوتر میرود بیشتر متوجه دروغهای تمدران دنیا می شود. عدالت بشدت تحت شعاع دنیا طلبی قرار گرفته و حقوق آدمها به راحتی تضییع می شود. آمارها غلط تر و خفقان اورتر می نماید. لحظه به لحظه فقرا فقیرتر و ثروتمندان ثروتمندتر می شوند.

یک کشور و دو پادشاه که میگن همینه

مطالعه ، دچار آفت شده است

کرونا و عیدنوروز ، همسایگی با مرگ و زندگی

دنیایی ,لحظه ,خفقان ,تر ,اورتر ,غلط ,می شود ,آدمها به ,حقوق آدمها ,و حقوق ,گرفته و

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

دزدگیر اصفهان