محل تبلیغات شما
اولین پنجشنبه سال است رسم است مردم تا قبل از غروب آفتاب به قبرستان می روند تا برای شادی روح مرده هایشان فاتحه بخوانند بخاطر ویروس کرونا الان جمعیت کمتری می رود ، اما باز هم عده ای می روند قبل از کرونا بعد از ظهر هر پنجشنبه مسیرهای منتهی به قبرستانها بسیار شلوغ بود ابتدای بلوار حتی پلیس برای روان تر شدن ترافیک بعضاً حضور فیزیکی هم داشت چه بهتر بود بجای این هجوم چند ساعته به سمت مرده های قبرستان ، این جمعیت به سمت زنده ها می رفتند بهرحال باقیمانده ی این

یک کشور و دو پادشاه که میگن همینه

مطالعه ، دچار آفت شده است

کرونا و عیدنوروز ، همسایگی با مرگ و زندگی

پنجشنبه ,هم ,مرده ,سمت ,، ,کرونا ,می روند ,قبل از ,به سمت ,بعضاً حضور ,هم داشت

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

انقلاب اسلامی ایران طنین ِ کاشی ِ آبی