محل تبلیغات شما
چهارشنبه سوری ، سنت است،نمیشود که کنار گذاشت. پنجشنبه اخر سال، تجمع در قبرستانها سنت است، نمیشود که کنار گذاشت دعا و زائر حرم شدن ، سنت است ، نمیشود که کنار گذاشت. طب سنتی ، سنت است ، نمیشود که کنار گذاشت خرید لباس نو عید ، سنت است ، نمیشود که کنار گذاشت عید نوروز برای دید و بازدید است ، نمیشود که کنار گذاشت مبادا از لابلای سنت ها نگاهی هوشمندانه تر بیندازیم به دنیای واقعی اطرافمان . به هموطنانی که مثل برگ خزان ( آمار رسمی فعلی: هر شبانه روز 100 نفر) دارند

یک کشور و دو پادشاه که میگن همینه

مطالعه ، دچار آفت شده است

کرونا و عیدنوروز ، همسایگی با مرگ و زندگی

، ,گذاشت ,سنت ,نمیشود ,عید ,مثل ,که کنار ,کنار گذاشت ,نمیشود که ,، سنت ,است ،

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

نشاط و امنیت در مدارس | دانش آموزان شاد چگونه در درس و کارمان پیشرفت کنیم؟